OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU

Karolina Cemka

E-Mail: karolinacemka@wp.pl

Telefon: 795 553 760

Odpusty związane z Rokiem św. Józefa

Stolica Apostolska udzieliła łaski odpustu zupełnego za następujące modlitwy i akty pobożności: półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej, udział w dniu skupienia, które zawiera rozważanie o św. Józefie, spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała, odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych, codzienne powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa, modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy, odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan, modlitwę do św. Józefa – w dniach: uroczystość św. Józefa (19 marca), wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1 maja) i w święto Świętej Rodziny oraz odmówienie modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby starsze i chore, które nie mogą wyjść z domu.

Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego. Numer KRS0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl). Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera niepełnosprawnych, chorych i ubogich.

Pary, które zamierzają ślubować w tym roku zobowiązane są do uczestnictwa w Weekendzie dla narzeczonych. Najbliższe odbędą się w Bysławku w marcu i kwietniu.

Zapisy na stronie www.ewangelizacjapelplin.pl W sprawie spotkania wstępnego pary proszone są o kontakt z Ks. Radosławem Karczewskim – E-mail: domformacyjny@gmail.com 

Konto główne parafii:
Parafia Matki Boskiej Różańcowej
Iwiec 59A
89-512 Iwiec
Numer konta głównego parafii: 58 8144 0005 2007 0073 4325 0001