Historia Parafii

Historia powstania parafii w Iwcu

Dekretem ks. biskupa Józefa Kowalskiego z dnia 26 VI 1971 r. z dniem 1 VII 1971 r. powstała parafia Iwiec. Terytorium jej stanowiła część parafii Bysław oraz Cekcyn i obejmowała swoim zasięgiem miejscowości: Iwiec, Wysoka, Kosowo, Lubiewice, Wierzchlas, Wierzchucin. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Bogdan Milewski.

Starał on się odzyskać dla parafii pastorówkę, ale bez rezultatu. Jednak zapisał się w pamięci wszystkich tym, że w pobliskim lesie wywalczył teren aby powstał tam w 1973 roku parafialny cmentarz. Pierwotnie miał być położony w innym miejscu a mianowicie obok dzisiejszej zlewni mleka w Iwcu.

Następnie projekt przewidywał usytuowanie go w połowie drogi z kościoła do obecnego cmentarza. W końcu stanęło na tym, że cmentarz usytuowano około dwóch kilometrów od kościoła, a z czterech stron otoczony jest on lasem i służy po dzień dzisiejszy. W 1984 r., kiedy proboszczem był ks. Henryk Krenczkowski, wybudowana została plebania wraz z domem gospodarczym na podarowanej od Lucyny Lipińskiej i Benedykta Kantaka ziemi.

W roku następnym do kościoła dobudowano prezbiterium i nową zakrystię. Jednocześnie wyremontowano wnętrze kościoła m.in. drewniany chór, charakterystyczny dla kościołów ewangelickich, który rozciąga się po obu stronach przez całą długość kościoła. Były także plany dotyczące dobudowy kruchty tj. wejścia do kościoła z dzwonnicą, które jednak nie zostały zrealizowane.

W kościele znajdują się również organy. Ostatni raz były remontowane za probostwa ks. Krenczkowskiego, wówczas znajdowały się w opłakanym stanie (podobno ostała się tylko obudowa, klawiatura i kilka piszczałek). Oryginalne organy zostały prawdopodobnie zamówione przez Niemców, jest na nich tabliczka z napisem: „Orgielbau Anstalt A. Terletzki Jnh: Ed. Wittek, Elbing”. Organiści, którzy przy różnych okazjach grają na tym instrumencie, bardzo chwalą jego brzmienie.

W 1990 r., kiedy proboszczem parafii iwieckiej był ks. Ryszard Krause, w kościele wymienione zostały stare ławki. W roku 1993 została wybudowana i poświęcona kostnica wraz z dzwonnicą. Działania te nie byłyby możliwe, bez pomocy i osobistego zaangażowania ówczesnego dyrektora tartaku w Wierzchucinie, Ryszarda Metkowskiego. Na dzwonnicy zawieszone są dwa dzwony. W latach pięćdziesiątych za ks. Stefana Krzoski nastąpiła zamiana dzwonów.

Duży dzwon z Iwca przeniesiono do kościoła w Bysławiu, gdzie znajduje się do chwili obecnej, Iwiec w zamian otrzymał mniejszy dzwon. Poprzednia drewniana dzwonnica została rozebrana gdyż groziła w każdej chwili zawaleniem.

Ksiądz Ryszard zmarł 2 marca 1998 roku i został pochowany na parafialnym cmentarzu. Dekretem z dnia 22 II 1999 r. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga powiększył parafię iwiecką. Parafia powiększyła się o Sarnówek i dwie rodziny z Ostrowa. Staraniem ks. Mieczysława Gajewskiego, powstał przykościelny parking, pod który ziemię udostępnił Marian Janiak .

Powstanie parkingu wymusiła stale zwiększająca się liczba samochodów, które nie mieściły się już na podwórku plebani. Wymieniono również starą siatkę ogrodzeniową wokół kościoła i uporządkowano jego obejście. W kwietniu 2000 roku na znajdującym się w prezbiterium krzyżu, zawisła figura Chrystusa. Figurę z drzewa lipowego wyrzeźbił ludowy artysta, Janusz Behrendt. W październiku natomiast poświęcona została nowa kapliczka z figurką Matki Boskiej Różańcowej, która stanęła przy kostnicy.